Kvartetten

Kvartettens medlemmer er alle gamle kendinge i Svendborgs musikmiljø.

Bendix Hjerrild Nielsen er ankermanden bag trommerne,

Bendix Hjerrild Nielsen

Leif Terkelsen lægger bunden på kontrabassen,

Leif Terkelsen

Stella Maria Kjær leverer vokalen,

Stella Maria Kjær

og kapelmester Svend Erik Jensen samler trådene ved tangenterne.

Svend Erik Jensen