Kvartetten

Kvartettens medlemmer er alle gamle kendinge i Svendborgs musikmiljø.

Bendix Hjerrild Nielsen er ankermanden bag trommerne,

Bendix Hjerrild Nielsen

Leif Terkelsen lægger bunden på kontrabassen,

Leif Terkelsen

Maria Kjær-Madsen leverer vokalen,

Maria Kjær-Madsen

og kapelmester Svend Erik Jensen samler trådene ved tangenterne.

Svend Erik Jensen